Цикли паркет в Бургас и региона

Цикли паркет

Желателно е след закупуване на паркета той да престои 10-14 дена в помещението, в което ще бъде положен. Основата, върху която се поставя е нужно да е достатъчно твърда, равна и да няма пукнатини. Също така е недопустимо да надвишава 5% влажност. Преди реденето на паркета помещението трябва да се провери за евентуали течове от дограми, радиатори и др.

 Размерът на паркетините обикновено се подбира според големината на помещението, където ще бъде положен. Колкото е по-малкое то, толкова е по-малък размера на паркетината. Дебелината се преценява според разликата с нивата на другите помещения.

 Полагането на паркета може да се извърши по няколко начина - редене, редене чрез лепене и редене чрез коване.

След правилен монтаж паркетът има безупречно поведение. Негативно влияние може да окаже влагата и резки температурни промени.

Има различни начини на подредба на паркета - рибена кост, право редене, рибена кост на диагонал и др. Начина, по който ще бъде подреден изцяло зависи от желанието на клиента. По-долу може да видите повечето от начините на подредба на паркета.

Начин 2
Начин 3
Начин 4
Начин 5
Начин 6
Начин 7
Начин 8
Начин 9
Начин 10
Начин 11
Начин 12
 

За контакти натисни : тук

© Нашите дъски не хлопат